Wij vinden het erg belangrijk dat u als klant tevreden bent en tevreden blijft.
Als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent dan willen wij dat graag weten.
Al uw klachten worden serieus behandeld en er wordt altijd naar een goede oplossing gezocht.

Procedure voor het melden van een klacht:
1. Bel, mail of stuur een brief over uw klacht.
2. Zodra wij de klacht binnen hebben krijgt u daarvan een bevestiging.
3. Alle klachten worden binnen 5 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandeld. Hierbij wordt contact met u opgenomen om ervoor te zorgen dat het opgelost kan worden.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een geschil kan door zowel u als ons worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

Een klacht over een product, dienst of de service kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar ons als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd